waarom" />
Close

waarom

Daarom.
In de drie fasen van de adolescentie en de hersenontwikkeling loopt fase 1, de vroege adolescentie, van 10 tot 14 jaar (Jolles, p. 97). Tieners uit deze leeftijdsgroep worstelen met dezelfde zaken en hebben dezelfde aanpak en begeleiding nodig. In de tienerschool is de aanpak gericht op de specifieke noden van deze leeftijdsgroep.

De tieners krijgen de leerstof aangeboden in bouwstenen, zij werken die af in eigen tempo en worden geëvalueerd als zij er klaar voor zijn.

Het uurrooster is ingedeeld in masterclasses (door iedereen verplicht te volgen) en in labo’s. Elke tiener volgt het labo waar hij of zij nood aan heeft.

De leerstof wordt volledig digitaal aangeboden via de elektronische leeromgeving ‘itslearning’ op een chromebook (laptop) die de school voor elke leerling voorziet. Op deze manier kunnen de tieners, de ouders, de leerkrachten en de coaches de vorderingen gemakkelijk monitoren.

Elke tiener heeft een coach voor 2 of 4 jaar. Deze coach begeleidt hen bij het plannen en organiseren, bij het oplossen van problemen en is tevens het aanspreekpunt voor de ouders.

In de labo’s werken de tieners over de klas- groepen heen aan de inhoud waar zij volgens de vorderingen in hun bouwstenen nood aan hebben. Vakexperten begeleiden de leerlingen hierbij. De tieners uit groepen X1 en X2 maken zo kennis met verschillende leerkrachten waardoor de overstap naar het secundair voor hen geen grote stap meer zal zijn.