skills" />
Close

skills

De keuzes die wij maken, hebben als doel de leerlingen te begeleiden en te  versterken in 21th century skills

Kritisch denken
Leerlingen leren nadenken over een onderwerp, vraag of probleem. Eerst maken ze een analyse en daarna pas vormen ze hun mening.
Leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen ideeën aan die van anderen te  toetsen.
Tijdens de dagelijkse check-in komt deze vaardigheid uitgebreid aan bod.

Samenwerken en communiceren
Mensen zijn altijd en overal met elkaar verbonden en communiceren op veel verschillende manieren, via gesproken en geschreven tekst, beeld en geluid, al dan niet digitaal. Zij communiceren met heel veel verschillende partners en zijn zich er lang niet altijd van bewust hoe groot het bereik van hun communicatie is. We vinden het belangrijk de leerlingen te leren bewust en doelgericht te communiceren. Dat zal terug te vinden zijn in alle bouwstenen. Tieners die samen leren, werken op een gestructureerde manier samen. De gedachte is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar
ook van de interactie met elkaar. Via de speciaal hiervoor ingerichte hubs zullen zij stap voor stap begeleid worden in het samenwerken op verschillende niveaus

Zelfregulering
Deze vaardigheid kan omschreven worden als: zelfstandig handelen en  daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten.
Voor onze tieners gaat het er dus om dat ze hun leren in eigen handen nemen. Daarvoor is het nodig dat ze zicht hebben op de eigen doelen, motieven en
capaciteiten en daarin zullen we hen begeleiden