Het abc van de tienerschool" />
Close

Het abc van de tienerschool

Bouwstenen:
de leerstof is opgedeeld in bouwstenen.  In elke bouwsteen zien de leerlingen het einddoel waar zij naartoe werken en het pad dat zij hiervoor moeten volgen. Ook de evaluatie zit erin verwerkt. Elke tiener wordt geëvalueerd op het moment dat hij of zij klaar is met de bouwsteen.

Check-in:
’s morgens beginnen de lessen met een “check-in”. Hier bespreken of verwerken de leerlingen de actualiteit verbonden aan een vakkencluster.

Evaluatie:
het leerproces van de kinderen wordt continu opgevolgd. Stap voor stap leren ze hen ook omgaan met het toetsen van grotere leerstofgehelen.

Expeditie:
elke week gaan de tieners op expeditie naar verschillende vakgebieden en richtingen. Zo bereiden we hen voor op de keuze die ze in de tweede graad  moeten maken.

Hub:
de (leer)hub is de plaats waar het leren van de tieners start. In de hub krijgen ze uitleg, werken ze alleen of in groep, krijgen ze begeleiding of worden ze gecoacht.

Itslearning:
het leerplatform waarin alle leerstof vervat zit, het traject, de planning, de  evaluatie. Elke tiener zal in dit leerplatform zijn persoonlijk traject kunnen volgen in een digitale portfolio.

Labo’s:
extra uren per vak, elke tiener volgt de labo’s die hij of zij nodig heeft om de  bouwstenen zo goed mogelijk te beheersen.

Masterclass:
de basislessen die elke leerling volgt.

Vakexperten:
de leerkrachten die voor de verschillende vakken in het tienerteam werken.
Zij begeleiden de kinderen in het behalen van de doelen uit de bouwstenen.