Close

Herx ligt op een ruime, groene campus in Herk-De-Stad en is volledig afgestemd op jouw prachtige tienerbrein. Ben je tussen 10 en 14 jaar? Dan kan je mee met ons op expeditie! Alles draait rond ontdekken, focussen en verbinden in een digitale leeromgeving.

Video afspelen

Breakfast @ Herx

Schrijf je in via onderstaande knop.

Belangrijke DATA

Try-out

Kom ontdekken, verbinden en focussen tijdens enkele lesjes op onze school.

Opendeurdag

Kom onze school ontdekken, krijg een zicht op onze werking en stel al je vragen!

TIENERSCHOOL HERX 

Misschien iets voor jou?

Maar wat is nu eigenlijk een tienerschool?

Je blijft nét iets langer in de veilige en vertrouwde omgeving van de basisschool. Zo groei je, bijna zonder het zelf te beseffen, naar het secundair onderwijs.

 

Samen met je leeftijdsgenoten en leercoaches ontwerp jij het tienerleren en het tienerleven op onze campus.

Vanaf X1 en X2 (het 5de en 6de leerjaar) krijg je les van vakexperten onder het vertrouwde oog van je leercoach. Gaandeweg neem je steeds zelfstandiger (X3 en X4/ het 1ste en 2de middelbaar) je eigen leerproces in de hand.

 

Ondertussen wissel je af tussen masterclasses (instructie door de vakexpert) en labo’s (zelfstandige verwerking van de leerstof). Je werkt op je eigen tempo, kiest je eigen leerpad en beslist zélf in welke volgorde je taken afwerkt. Ideaal dus voor tieners die snel leerstof oppikken en genieten van een extra uitdaging. De leercoaches helpen je uit je hangmat.

Ga je mee op expeditie?

Eerst proeven, dan kiezen…

Ben jij een ontdekker? Fijn! Want 4 jaar lang ga je op expeditie doorheen de verschillende (studie)domeinen. Hier leer je je passies, talenten en interesses kennen.

Stap voor stap breng je tijdens de wekelijkse feedbackgesprekken je studiemethode en jezelf in kaart. Dit doe je samen met je leercoach.

Na 4 jaar tienerschool ben jij dé expert bij uitstek om een doordachte studiekeuze te maken.

Onze waarden?

ZOOM IN, ZOOM UIT

Je geniet van een wereld vol prikkels en alles wat op je af komt? Multitasken is je hobby? Proficiat! Je bent een echte tiener. 


Sommige dingen komen vanzelf, maar andere dingen moet je leren. In Herx leer je jouw schoolwerk te plannen en de focus te leggen:


• Waarmee ben ik nu mee bezig?
• Hoe kadert dit in het grote geheel?
• Wat is mijn einddoel en hoe wil ik daar geraken?

De routeplanner is dan ook de ideale tienertool om je taken te structureren en stapsgewijs af te werken.

FOUTEN MAKEN MOET!

Iedere ‘fout’ die je maakt is een leerkans. De tienerschool is jouw veilige uitvalsbasis waar je kan proberen, participeren en ontdekken. Samen met je leeftijdsgenoten proef je van verschillende contexten. Je leert jezelf en je omgeving steeds beter kennen. 


Met vallen en opstaan groei je uit tot een evenwichtige adolescent die gefundeerde keuzes kan maken!

1 + 1 = 3

Een belangrijk onderdeel van jouw ontwikkeling is de zoektocht naar je eigen identiteit. Je krijgt een steeds sterker netwerk door in verbinding te gaan met anderen, te leren van elkaar of jezelf te spiegelen aan rolmodellen. 


Tijdens de dagelijkse check-in of de kringgesprekken staat jouw mening centraal. Is dit niet genoeg? Doe dan mee aan de verkiezingen en kom op voor de belangen van je medeleerlingen in het leerlingenparlement.

Onze tools?

Onze tienerschool reikt je de nodige middelen aan om zelfstandig te werken, jezelf permanent uit te dagen en te groeien.

ROUTEPLANNERS

In Tienerschool Herx weet je vooraf exact wat je in de klas allemaal gaat doen. Onze routeplanners geven je een duidelijk overzicht van een lessenreeks:

Zo weet je perfect wat er van jou verwacht wordt, op welke momenten je klassikaal of in groep werkt en wanneer je je eigen tempo kan volgen.

TOETSENWIJZERS

Geen stress voor de toetsen in onze tiener-school!

Met onze Toetsenwijzers weet je exact:

LEERLIJNEN

Elke tool volgt ook een ‘leerlijn’. Dat betekent dat onze tools mee evolueren met jouw ontwikkeling. In X1 en X2 kan je namelijk nog niet wat je in X3 en X4 allemaal kan. Daarom krijg je in X1 en X2 een routeplanner voor de hele week, maar ga je in X3 en X4 dieper in op de leerstof met een aparte Routeplanner en Toetsenwijzer per vak. 

 

In de eerste graad kan je namelijk nog niet wat je in de tweede en derde graad allemaal kan. Daarom krijg je in de eerste graad bijvoorbeeld wekelijks een Routeplanner en aparte Toetsen- wijzer. 

 

Later zullen Routeplanners en Toetsenwijzers meer geïntegreerd zijn en zich over langere periodes spreiden.

COACHINGSGESPREKKEN

Punten zonder meer zijn maar cijfers. In Herx gaan ze dan ook altijd gepaard met een gefundeerde commentaar! Bovendien mag jij je als eerste zélf evalueren. Op een sjabloon breng je in kaart hoe ver het staat met je soft skills (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, welbevinden, ontdekken, focussen, verbinden). 

 

Je coach geef daar schriftelijk feedback op. Tijdens de wekelijkse coachingsmomenten bespreken jullie samen een groeipunt waarop jij je wil focussen (bijv. beter plannen of communiceren). In overleg met je ouders stellen jullie daarna een actieplan op waarin staat wie wat kan doen om je leerdoel te bereiken.

LABO

Iedereen heeft zijn eigen werktempo. Daarom krijg je in onze tienerschool ook elke week een aantal uren die je naar eigen keuze kan besteden aan je opdrachten. De routeplanners geven je daarbij een stevige houvast. Maar natuurlijk heb je ook altijd een coach in de buurt die jou persoonlijk verder helpt als je problemen hebt. 


Je hebt een aantal uren per week waarin je zelf kan kiezen aan welke opdrachten je verder werkt. Zo kan je op eigen tempo werken aan je routeplanner tijdens de masterclass en verder werken tijdens de labo-uren.

CO-BEURTROL

Samenwerking is in onze school van kapitaal belang. Oefeningen en opdrachten werk je vaak in groep af. Je zet je talenten in voor anderen en vraagt zelf om hulp als je ondersteuning nodig hebt. Allicht heb je niet iedereen even graag, maar je moet wel met iedereen kunnen samenwerken!

EXPEDITIE

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je studiekeuze in het derde middelbaar, doorloop je de verschillende domeinen waartussen je kan kiezen. Doorheen de verschillende projecten ervaar je zelf wat er goed bij je past.

Bezoek zeker ook eens de website van onze andere school:

Methodeschool van Veldeke

Dr. Vanweddingenlaan 10

3540 Herk-De-Stad