slogan

op expeditie met tieners van 10 tot 14 jaar

Schrijf je in voor onze try-outdagen! Kom een kijkje nemen op onze school en proef van het aanbod!

INSCHRIJVEN

Of kom eens luisteren op een van onze infoavonden (07/02 of 09/05 om 19u30). Schrijf je in via deze link.

waarom

Daarom.
In de drie fasen van de adolescentie en de hersenontwikkeling loopt fase 1, de vroege adolescentie, van 10 tot 14 jaar (Jolles, p. 97). Tieners uit deze leeftijdsgroep worstelen met dezelfde zaken en hebben dezelfde aanpak en begeleiding nodig. In de tienerschool is de aanpak gericht op de specifieke noden van deze leeftijdsgroep.

De tieners krijgen de leerstof aangeboden in bouwstenen, zij werken die af in eigen tempo en worden geëvalueerd als zij er klaar voor zijn.

Het uurrooster is ingedeeld in masterclasses (door iedereen verplicht te volgen) en in labo’s. Elke tiener volgt het labo waar hij of zij nood aan heeft.

De leerstof wordt volledig digitaal aangeboden via de elektronische leeromgeving ‘itslearning’ op een chromebook (laptop) die de school voor elke leerling voorziet. Op deze manier kunnen de tieners, de ouders, de leerkrachten en de coaches de vorderingen gemakkelijk monitoren.

Elke tiener heeft een coach voor 2 of 4 jaar. Deze coach begeleidt hen bij het plannen en organiseren, bij het oplossen van problemen en is tevens het aanspreekpunt voor de ouders.

In de labo’s werken de tieners over de klas- groepen heen aan de inhoud waar zij volgens de vorderingen in hun bouwstenen nood aan hebben. Vakexperten begeleiden de leerlingen hierbij. De tieners uit groepen X1 en X2 maken zo kennis met verschillende leerkrachten waardoor de overstap naar het secundair voor hen geen grote stap meer zal zijn.

Het abc van de tienerschool

Bouwstenen:
de leerstof is opgedeeld in bouwstenen.  In elke bouwsteen zien de leerlingen het einddoel waar zij naartoe werken en het pad dat zij hiervoor moeten volgen. Ook de evaluatie zit erin verwerkt. Elke tiener wordt geëvalueerd op het moment dat hij of zij klaar is met de bouwsteen.

Check-in:
’s morgens beginnen de lessen met een “check-in”. Hier bespreken of verwerken de leerlingen de actualiteit verbonden aan een vakkencluster.

Evaluatie:
het leerproces van de kinderen wordt continu opgevolgd. Stap voor stap leren ze hen ook omgaan met het toetsen van grotere leerstofgehelen.

Expeditie:
elke week gaan de tieners op expeditie naar verschillende vakgebieden en richtingen. Zo bereiden we hen voor op de keuze die ze in de tweede graad  moeten maken.

Hub:
de (leer)hub is de plaats waar het leren van de tieners start. In de hub krijgen ze uitleg, werken ze alleen of in groep, krijgen ze begeleiding of worden ze gecoacht.

Itslearning:
het leerplatform waarin alle leerstof vervat zit, het traject, de planning, de  evaluatie. Elke tiener zal in dit leerplatform zijn persoonlijk traject kunnen volgen in een digitale portfolio.

Labo’s:
extra uren per vak, elke tiener volgt de labo’s die hij of zij nodig heeft om de  bouwstenen zo goed mogelijk te beheersen.

Masterclass:
de basislessen die elke leerling volgt.

Vakexperten:
de leerkrachten die voor de verschillende vakken in het tienerteam werken.
Zij begeleiden de kinderen in het behalen van de doelen uit de bouwstenen.

skills

De keuzes die wij maken, hebben als doel de leerlingen te begeleiden en te  versterken in 21th century skills

Kritisch denken
Leerlingen leren nadenken over een onderwerp, vraag of probleem. Eerst maken ze een analyse en daarna pas vormen ze hun mening.
Leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen ideeën aan die van anderen te  toetsen.
Tijdens de dagelijkse check-in komt deze vaardigheid uitgebreid aan bod.

Samenwerken en communiceren
Mensen zijn altijd en overal met elkaar verbonden en communiceren op veel verschillende manieren, via gesproken en geschreven tekst, beeld en geluid, al dan niet digitaal. Zij communiceren met heel veel verschillende partners en zijn zich er lang niet altijd van bewust hoe groot het bereik van hun communicatie is. We vinden het belangrijk de leerlingen te leren bewust en doelgericht te communiceren. Dat zal terug te vinden zijn in alle bouwstenen. Tieners die samen leren, werken op een gestructureerde manier samen. De gedachte is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar
ook van de interactie met elkaar. Via de speciaal hiervoor ingerichte hubs zullen zij stap voor stap begeleid worden in het samenwerken op verschillende niveaus

Zelfregulering
Deze vaardigheid kan omschreven worden als: zelfstandig handelen en  daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten.
Voor onze tieners gaat het er dus om dat ze hun leren in eigen handen nemen. Daarvoor is het nodig dat ze zicht hebben op de eigen doelen, motieven en
capaciteiten en daarin zullen we hen begeleiden

tienerdag

tienergebouw

contact

Je kan onze tienerschool tijdens de zomervakantie bezoeken na afspraak.
Hiervoor contacteert u  directeur mevrouw Freya Konings.

Tel.   0477243705       /     Mail. directie@vvx.go-next.be